Styret

Styret

Line Mygland
Leder

Nils Petter Paulsen
Nestleder

Stine Tenfjord
Styremedlem

Torstein Schrøder-Aasen
Styremedlem, materialforvalter

Hanne Marit Isdal
Styremedlem, kasserer

Haavard Bohne
Styremedlem

Tove Stjern Frønes
Varamedlem

Christiane Fagertun
Varamedlem

Jørgen Foss
Varamedlem

Søk
Driftes av Styreportalen AS