Bjølsen Skoles Musikkorps
Bjølsen skoles musikkorps
 • Om korpset    • Årsplan    • Hva skjer    • Musikanter    • Bli medlem    • Kontaktinformasjon     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Hva skjer
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 200 266

 

 


Innkalling til årsmøte 2015

BJØLSEN SKOLES MUSIKKORPS

 

Mandag 2. mars 2015 kl. 18.30 – 20.00 personalrommet Bjølsen skole

Saksliste:

1.   Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll.

 

  1. Behandling av styrets årsmelding for 2015. v/ Leder

 

  1. Behandling av regnskap og revisjonsrapport for 2015. v/ Kasserer & Leder

 

  1. Behandling av budsjett for 2016. v/ Kasserer og Leder

 

  1. Innkomne forslag

 

  1. Valg.

 

 

Ifølge vedtektene må forslag til vedtak være styret i hende senest 14 – fjorten – dager før møtet for å kunne behandles, dvs mandag 16. februar.

 

Etter årsmøtet vil styret redegjøre for videre fremdrift av korpset, samt en gjennomgang av årets aktiviteter. Det er derfor meget viktig at alle møter på årsmøtet.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Bjølsen Skoles Musikkorps

 

Valborg Dyngvold

Styreleder

 

Tlf: 4086 2950

   


Get Adobe Reader

Read file
 Årsmelding 2014